Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Kontakt ja asukoht
Eelarve ja statistika
Ametnike teave
Osakondade ametijuhendid
Dokumendiregister
Riigihanked
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Ametist

print

Oleme ühiskonnas inimeste jaoks turvavõrguks.

  • Meie kaudu saavad inimesed pensione, toetusi ja hüvitisi.

  • Määrame ja maksame elatisabi.

  • Tuvastame puude raskusastet ja puudest tulenevaid lisakulusid.

  • Tuvastame püsivat töövõimetust ja tagame ning rahastame rehabilitatsiooniteenuseid ja erihoolekandeteenuseid.

  • Osutame ohvriabi- ja lepitusteenust.

  • Koordineerime üleriigilist lastekaitse alast tööd.

Sotsiaalkindlustusamet tegevust reguleerib ameti põhimäärus.

Meie missioon:

Tagame kindlustunde inimesele igaks eluetapiks riigi teenuste osutamise ja sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise kaudu.

Meie visioon:

Oleme kliendi jaoks ja kliendi lähedal.
Pakume usaldusväärse partnerina kaasaegsete tehniliste lahendustega kvaliteetset teenindust.
Väärtustame oma asjatundlikke ja pühendunud töötajaid.

Meie väärtused:

Hoolime inimesest
Mõtleme ja tegutseme kliendi vajadusi ning õigusi silmas pidades. Peame lugu oma klientidest, partneritest, kolleegidest ja iseendast.

Oleme asjatundlikud
Teeme oma tööd professionaalselt ning teame oma rolli ja tähtsust eesmärgi saavutamisel ning arvestame, et meie otsustel on oluline mõju. Tugineme oma töös asjakohastele õigusaktidele ja andmetele. Kasutame parimaid teadmisi ning jagame kogemusi. Soodustame töötaja eneseteostust ja arengut.

Teeme koostööd
Väärtustame koostööd ja kaasamist. Kuulame, usaldame ja toetame üksteist. Lähtume ühistest eesmärkidest ja töötame ühtse meeskonnana. Peame kokkulepetest kinni. Ühendame jõud, et saavutada rohkem.

Oleme efektiivsed
Täidame oma ülesandeid tulemuslikult ja tõhusalt. Muudame keerulise lihtsaks ja arusaadavaks. Kasutame kaasaegseid tehnilisi lahendusi. Analüüsime oma otsuseid, julgeme tunnistada vigu ja õpime nendest.
 

 

 

 

 
all web industry