Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Perehüvitiste maksmise reeglid Euroopa Liidus
Prioriteetsuse määramise eeskirjad
Perehüvitiste koordineerimine alates 01.01.2017
Puudega lapse toetuse koordineerimine alates 01.10.2016
Kuidas tekib enammakse?
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis

print

Kui pereliige elab või töötab Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis (edaspidi EL-s), kohaldatakse perehüvitiste määramisel:

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EÜ) 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta;
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EÜ) 987/2009, milles sätestatakse määruse nr 883/2004 rakendamise kord.

Koordineerimisreeglid kehtivad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) – kõigis EL liikmesriikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil ja Šveitsis.

Koordineerivates määrustes ei sätestata, mis hüvitisi peab inimesele maksma üks või teine riik ning ei kehtestata ka toetuste suurust. Riigid peavad tagama, et ühest liikmesriigist teise liikuv inimene ei satuks halvemasse olukorda võrreldes inimesega, kes on kogu elu elanud ja töötanud ainult ühes liikmesriigis.

Riik, kes vastutab teie sotsiaalkindlustuskaitse, sealhulgas ka perehüvitiste maksmise eest, sõltub sellest, kus riigis teie või teie pereliige töötab või elab, kuid ei sõltu teie või teie pereliikme kodakondsusest.

EL määruste kehtivusalasse ei kuulu sünnitoetus, lapsendamistoetus, eestkostetava või hooldatava lapse toetus ja elatisabi, neid toetusi määratakse ja makstakse vastavalt perehüvitiste seaduses ette nähtud korras.
 

 
all web industry