Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste väljamaksmine
Muudatused sinu isikuandmetes
Vanemahüvitise tulumaksustamine
Vanemahüvitis ja töötamine
Perehüvitistest kinnipidamised
Perehüvitiste ümberarvutamine
Perehüvitiste saaja teavitamise kohustus
Perehüvitised vanema surma korral
Perehüvitiste maksmise peatamine ja lõpetamine
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Perehüvitiste saajale

print

Perehüvitiste maksmise sagedus ja summad 2017. aastal  

Toetuse liik

Maksmise sagedus

Summa eurodes

Sünnitoetus:

     Igale lapsele

     Kaksikute korral (igale lapsele)

     Kolmikute ja rohkemate laste sünnil (igale lapsele)

 

Ühekordne

Ühekordne

Ühekordne

 

320,00

320, 00

1000,00

Lapsetoetus:

    Esimesele ja teisele lapsele

    Kolmandale ja iga järgnevale lapsele

 

Igakuine

Igakuine

 

50,00

100,00

Lapsehooldustasu:

     Kuni 3-aastasele lapsele

     Iga 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab lisaks kuni 3-aastane laps

    Iga 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab 3 ja enam vähemalt 3-aastast lapsetoetust saavat last

 

Igakuine

Igakuine


Igakuine

 

38,36

19,18


19,18


 Üksikvanema lapse toetus

Igakuine

19,18


 
Ajateenija lapse toetus


Igakuine


50,00


 
Eestkostetava või hooldatava lapse toetus

Igakuine

240,00


 
Lapsendamistoetus

Ühekordne

320,00


 Elluastumistoetus hoolekandeasutuses viibinule ja eestkostel või hooldamisel olnud lapsele

Ühekordne

383,60


 7- ja enamalapselise pere toetus kuni 30.06.2017

Igakuine

168,74


 Lasterikka pere toetus 3 kuni 6 last kasvatavale perele
alates 01.07.2017

Igakuine300,00


 Lasterikka pere toetus 7 või enamat last kasvatavale perele
alates 01.07.2017

Igakuine400,00

Määrad 2017.aastal

Tulumaksumäär

Igakuine

20%

Üldine maksuvaba tulu

Igakuine

180,00
2160,00 aastas

Kuupalga alammäär

Igakuine

470,00

 
all web industry