Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Muudatused riigipoolse sotsiaalmaksu tasumisel alates 01.07.2016
Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine
Töötamine Euroopa Liidu liikmesriigis
Tööraamatute hoiule andmine Sotsiaalkindlustusametisse
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Tööandjatele

print

Töövõimetuspensioni saava töötaja eest maksab teatud osas sotsiaalmaksu äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja asemel riik. Riik maksab töövõimetuspensioni saava töötaja eest sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt (2015. aastal 355 € ja 2016. aastal 390 €). Tasu osalt, mis ületab kuumäära, maksab sotsiaalmaksu äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja. Kui töövõimetuspensioni saav isik on töösuhtes mitme tööandjaga, maksab riik sotsiaalmaksu tööandja eest, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu.

Lisaks on tööandjal õigus nõuda teatud seadusega sätestatud juhtudel töötajatele makstava puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamist riigieelarvest vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009 määrusele nr 92 “Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord”.

Valige endale vajalik teema vasakpoolsest menüüst!

Kuhu tuleb esitada Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlemiseks?

Mida peab tegema tööraamatu üleandmiseks Sotsiaalkindlustusametile?

 

 

 

 

 
all web industry